โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ ซาร์(SARS)

โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือซาร์ (Severe Acute Respiratory Syndrome – SARS) เป็นโรคที่เกิดขึ้นจากไวรัสที่เรียกว่า SARS-CoV (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ของไวรัสโคโรนาต้นตําหนิที่สร้างโรคทางเดินหายใจอย่างรุนแรงในมนุษย์

SARS มีอาการเฉียบพลันและรุนแรง รวมถึงไข้สูง, ไอ, หายใจเหนื่อย, ปวดกล้ามเนื้อ, หัวใจเต้นเร็ว, และอาจเกิดปัญหาในการหายใจอย่างรุนแรง โดยบางรายอาจต้องไปช่วยเหลือการหายใจด้วยเครื่องช่วยหายใจ หรือใช้เครื่อง CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) หรือ BiPAP (Bilevel Positive Airway Pressure) เพื่อช่วยระบายออกมูลหายใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการหายใจได้

 

โรค SARS เริ่มระบาดเมื่อปี 2002-2003 และระบาดทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศจีนและฮ่องกง โรคนี้มีอัตราการเสียชีวิตสูง อย่างไรก็ตาม เมื่อถูกจับตัวและจัดการอย่างเร็วรับรู้ การระบาดของ SARS จึงได้รับการควบคุมและหยุดลง

 

หลังจากการระบาดครั้งนั้น การวิจัยและการพัฒนาวัคซีนและวิธีการรักษาโรค SARS ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น และเนื่องจากความคล้ายคลึงกับไวรัส SARS-CoV-2 ที่เป็นสาเหตุของโรคโควิด-19 มีการใช้ความรู้และประสบการณ์จากการระดมความสนใจใน SARS เพื่อช่วยในการจัดการกับโรคระบาดอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในภายหลัง

การแก้ไขโรค SARS มีหลายแนวทางที่สำคัญที่จะให้คำแนะนำ ดังนี้

1.การระงับการแพร่เชื้อ: การควบคุมการแพร่เชื้อโดยการใช้มาตรการเจาะจงเช่น การรักษาที่มีประสิทธิภาพ, การกักกัน, การสวมหน้ากาก, และการล้างมืออย่างถูกต้อง เป็นต้น การป้องกันการแพร่เชื้อโดยการลดการสัมผัสกับผู้ป่วยที่เป็นโรค SARS หรือผู้ที่เสี่ยงโดยตรง จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

2.การรักษาอาการ: การรักษาโรค SARS มุ่งเน้นไปที่การบรรเทาอาการ อาจให้ยาลดไข้, ยาแก้ปวด, และอื่นๆ ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีอาการหนักอาจต้องให้การช่วยเหลือการหายใจ และบำบัดเพิ่มเติมตามความจำเป็น

3.การวิจัยและพัฒนาวัคซีน: การพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรค SARS มีความสำคัญ เนื่องจากมีโอกาสที่โรคจะกลับมาระบาดในอนาคต การวิจัยและพัฒนาวัคซีนเป็นสิ่งที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคนี้ในอนาคต

4.การเฝ้าระวังและการตอบสนองโรคระบาด: การติดตามและเฝ้าระวังการระบาดของโรค SARS เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อการตอบสนองที่รวดเร็ว เพื่อควบคุมการแพร่เชื้อและป้องกันการระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ

5.การส่งเสริมสุขภาพสาธารณะและการศึกษาสาธารณะ: การส่งเสริมการปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ, การสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ, และการศึกษาสาธารณะเกี่ยวกับวิธีการป้องกันและการรับมือกับโรค SARS เป็นสิ่งสำคัญในการลดความเสี่ยงในการระบาดของโรคนี้

การแก้ไขโรค SARS จำเป็นต้องผสานความร่วมมือระหว่างรัฐบาล, องค์กรสาธารณสุข, และประชาชนทั้งหมด เพื่อให้มีการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมในการจัดการกับโรคนี้อย่างเหมาะสม

 

ได้รับการสนับสนุนโดย    บัตรทองเบิกเครื่องช่วยฟังได้ไหม

วิดีโอคอลระหว่างปู่ย่าตายายมีความสำคัญในช่วงสถานการณ์โควิด-19

โควิด-19 พบว่าการโทรผ่านวิดีโอเพิ่มขึ้นอย่างมากในขณะที่เราพยายามรักษาระยะห่างทางสังคมแต่ยังคงติดต่อกันอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของปู่ย่าตายายและหลานๆ ที่เลือกอยู่ห่างๆ เนื่องจากผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโคโรนาไวรัส

หรือถูกบังคับให้แยกจากกันเนื่องจากการล็อกดาวน์และการปิดพรมแดน วิดีโอแชทช่วยลดความโดดเดี่ยวทางสังคมของผู้สูงอายุในช่วงที่มีการระบาดของโคโรนาไวรัส

ในฐานะนักวิจัยในวัยเด็ก จิตวิทยา และภาษาศาสตร์ เรากำลังศึกษาว่าแฮงเอาท์วิดีโอเหมาะสมกับชีวิตของปู่ย่าตายายและลูกหลานของพวกเขาอย่างไร และเราจะปรับปรุงปฏิสัมพันธ์นี้ได้อย่างไร

การวิจัยของเรา ในโครงการร่วมกับ BabyLab ของมหาวิทยาลัย Western Sydney เรากำลังสำรวจปู่ย่าตายายและผู้ปกครองเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้วิดีโอแชทกับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากโควิด-19 จนถึงขณะนี้ มีปู่ย่าตายายและผู้ปกครอง 130 รายจากทั่วออสเตรเลียได้ตอบกลับแล้ว ในบรรดาผู้ตอบแบบสอบถาม

โดยเฉลี่ยแล้ว ปู่ย่าตายายจะแฮงเอาท์วิดีโอกับหลานๆ สัปดาห์ละสองถึงสามครั้ง ครั้งละประมาณห้าถึงสิบนาที ส่วนใหญ่พวกเขาใช้ FaceTime และ Facebook Messenger เป็นแอพที่มีอยู่ในโทรศัพท์ของพวกเขาอยู่แล้ว เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของพวกเขา ปู่ย่าตายายประมาณ 40% ที่ตอบแบบสำรวจเริ่มใช้วิดีโอคอลกับหลานเป็นครั้งแรกในช่วงโควิด-19

สำหรับผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมด ถือเป็นประสบการณ์เชิงบวกเป็นส่วนใหญ่ ปู่ย่าตายายกล่าวว่าการโทรดังกล่าวช่วยให้พวกเขาติดต่อกับลูกหลานได้ โดยผู้ตอบแบบสอบถามพูดถึง “การได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของพวกเขา” และ “ไม่พลาดที่จะเห็นพวกเขาเติบโต” คุณยายคนหนึ่งที่เริ่มใช้วิดีโอแชทกับหลานสาวในช่วงโควิด-19 กล่าว

ฉันเห็นเธอและเห็นเธอตอบสนองต่อเสียงและรอยยิ้มของเรา ซึ่งทำให้ฉันรู้สึกดี ผู้ใช้ที่มีประสบการณ์อีกคนซึ่งมีลูกหลานในต่างประเทศก็กล่าวเช่นกัน

เพราะมันบ่อยมาก เกือบทุกวัน ฉันรู้จักสภาพแวดล้อมของพวกเขา มันจึงรู้สึกเป็นเรื่องปกติ ไม่มีความเขินอาย เราสามารถเริ่มเขียนหนังสือได้หนึ่งวันและทำต่อในแต่ละวัน เราเดินไปรอบๆ พวกเขา อพาร์ทเมนต์ และสวนของฉัน และฉันรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพวกเขา แต่มีความท้าทายอยู่ ไม่น่าแปลกใจเลยที่ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการรักษาความสนใจของเด็กๆ ระหว่างการโทร

สำหรับบางคน ปฏิสัมพันธ์นั้น “ประดิษฐ์และแยกออกจากกัน” ดังที่ผู้ปกครองท่านหนึ่งกล่าวไว้ ถือเป็นความแปลกใหม่มากกว่าวิธีเชื่อมโยงกับผู้คนอย่างแท้จริง ผู้ปกครองคนอื่นๆ เล่าถึงประสบการณ์นี้ว่าเครียด โดยสังเกตว่าการโทรต้องมา “ถูกเวลา” ดังที่พ่อแม่คนหนึ่งกล่าวถึงลูกสาววัย 1 ขวบของเธอ “เธอถูกกระตุ้นมากเกินไปจนไม่ยอมเข้านอน”

ปู่ย่าตายายบางคนยังแสดงความกังวลว่านี่เป็นภาระเพิ่มเติมสำหรับผู้ปกครองและละทิ้งความพยายาม ฉันทำเพียงครั้งเดียวเพราะมันยากเกินกว่าจะเข้ากับวันที่วุ่นวายของพวกเขาได้ เวลาอยู่หน้าจอหมายความว่าอย่างไร พ่อแม่และปู่ย่าตายายหลายคนที่เราสำรวจมีคำถามว่าการสนทนาทางวิดีโอที่เพิ่มขึ้นมีความหมายต่อ “เวลาอยู่หน้าจอ”

อย่างไร เป็นอันตรายในทางใดทางหนึ่งสำหรับเด็กหรือไม่? และสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 เดือนมีประโยชน์อะไรบ้าง? มันจะช่วยให้เด็ก ๆ จำปู่ย่าตายายของพวกเขาได้จริง ๆ ไหม แต่แฮงเอาท์วิดีโอไม่ใช่แค่ “เวลาอยู่หน้าจอ” เท่านั้น แต่พวกเขาเสนอโอกาสที่สำคัญในการเข้าสังคม

เนื่องจากเด็กเล็กยังสามารถเลียนแบบข้อมูลที่มีอยู่ในการโต้ตอบแบบเห็นหน้ากันโดยทั่วไปได้ หยุดกังวลเกี่ยวกับ ‘เวลา’ บนหน้าจอ ประสบการณ์หน้าจอของบุตรหลานเป็นสิ่งสำคัญ สิ่งสำคัญดูเหมือนจะเป็นการตอบกลับทันทีที่วิดีโอนำเสนอ จากการวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่า เด็กอายุ 1 และ 2 ขวบสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมและเรียนรู้ชื่อของสิ่งของจากคนที่พวกเขาเห็นและพูดคุยด้วยผ่านแฮงเอาท์วิดีโอ

 

เด็กทารกอายุสี่ถึงห้าเดือนชอบดูภาพใบหน้ามากกว่าของเล่นและสิ่งของอื่นๆ สิ่งนี้ดำเนินต่อไปในปีที่สองของชีวิต ใช่แล้ว คุณสามารถมีส่วนร่วมกับเด็กเล็กผ่าน FaceTime ได้ และสามารถช่วยพัฒนาการของพวกเขาได้

แต่เราจะเพิ่มประสิทธิภาพแฮงเอาท์วิดีโอกับเด็กเล็กได้อย่างไร เคล็ดลับในการเตรียมตัวสำหรับแฮงเอาท์วิดีโอ

วางอุปกรณ์ของคุณบนพื้นผิวที่มั่นคง โดยใช้ฝาครอบหรือสิ่งอื่นที่คล้ายกันเป็นขาตั้งกล้องเพื่อให้มือของคุณว่างในการแสดงท่าทางและแสดงวัตถุ พยายามให้แหล่งกำเนิดแสงอยู่ตรงหน้าคุณ แสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์ที่มากเกินไปด้านหลังทำให้วิดีโอมีคุณภาพต่ำ ลดเสียงรบกวนเบื้องหลัง (เช่น เครื่องซักผ้าหรือวิทยุ) ทำให้การโทรเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรของคุณ เพื่อให้เด็กๆ คาดหวังและคุ้นเคยกับการโทร

 

สนับสนุนโดย    เครื่องช่วยฟังซื้อมาใส่เองได้ไหม

สำรวจตลาดความงามอาเซียน

การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของ BeautySourcing เพื่อเชื่อมโยงผู้ซื้อและผู้ขาย แนวโน้มขาขึ้นนี้คาดว่าจะดำเนินต่อไป โดยคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตต่อปีที่ 3.56% (CAGR 2023-2027) ด้วยตระหนักถึงศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของตลาดที่มีพลวัตนี้ BeautySourcing

ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มชั้นนำที่เชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมด้านการจัดหาความงาม กำลังเตรียมพร้อมที่จะดึงดูดผู้ซื้อและผู้ขายด้วยการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่สำคัญทั่วภูมิภาค

ด้วยการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในตลาดอาเซียน BeautySourcing เตรียมเข้าร่วมงานแสดงสินค้าสำคัญ 3 งาน ได้แก่ Cosmobeauté Vietnam 2023 ตั้งแต่วันที่ 27 ถึง 29 กรกฎาคม Cosmobeauté Malaysia 2023 ระหว่างวันที่ 27 ถึง 30 กันยายน และ Cosmobeauté Indonesia 2023 ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 14 ตุลาคม

กิจกรรมออฟไลน์เหล่านี้มอบโอกาสที่ไม่มีใครเทียบได้สำหรับ BeautySourcing ในการรวบรวมข้อมูลการตลาดโดยตรง ทำความเข้าใจแนวโน้มที่เกิดขึ้น และให้คำแนะนำในการจัดหาอันมีค่าแก่ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

ด้วยการเข้าร่วมอย่างแข็งขันในงานแสดงสินค้าเหล่านี้ BeautySourcing มีเป้าหมายที่จะเชื่อมช่องว่างระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย อำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อที่มีความหมาย และขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ ลักษณะแบบไดนามิกของตลาดอาเซียนจำเป็นต้องติดตามแนวโน้มล่าสุดและความต้องการของผู้บริโภค และ BeautySourcing อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะให้ข้อมูลเชิงลึกและโซลูชั่นที่จำเป็น เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของอุตสาหกรรมด้านการจัดหาความงาม

ด้วยการนำเสนอแบบออฟไลน์ BeautySourcing มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน เพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจด้วยคำแนะนำในการจัดหาที่เกี่ยวข้อง

และอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน งานแสดงสินค้าทำหน้าที่เป็นเวทีสำหรับการสร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนความรู้ และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ความงามที่เป็นนวัตกรรมใหม่ การเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ BeautySourcing สามารถเชื่อมต่อกับผู้นำในอุตสาหกรรม สร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมาย และมีส่วนสนับสนุนการเติบโตโดยรวมของตลาดความงามในภูมิภาคอาเซียน

ความมุ่งมั่นของ BeautySourcing ในตลาดอาเซียนเป็นมากกว่าแค่การปรากฏตัวในงานแสดงสินค้า แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ครอบคลุมเป็นเกตเวย์ดิจิทัลสำหรับผู้ซื้อและผู้ขายในการเชื่อมต่อ สำรวจผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และทำการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล

การผสมผสานระหว่างงานแสดงสินค้าแบบออฟไลน์และโซลูชันการจัดหาทางออนไลน์ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมความงามที่มีพลวัตและมีการแข่งขันสูง

ในขณะที่ BeautySourcing สำรวจตลาดอาเซียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมออฟไลน์ ก็พร้อมที่จะเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์สำหรับมืออาชีพในอุตสาหกรรมที่กำลังมองหาโซลูชันการจัดหาที่เชื่อถือได้ ด้วยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากงานแสดงสินค้าและแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ครอบคลุม BeautySourcing

จึงมีความพร้อมเพื่อรองรับการเติบโตและความสำเร็จของธุรกิจในตลาดความงามและการดูแลส่วนบุคคลในอาเซียน เข้าร่วม BeautySourcing ในการเดินทางที่น่าตื่นเต้นของการสำรวจและการเติบโตในตลาดอาเซียน เยี่ยมชม beautysourcing.com เพื่อค้นพบว่า BeautySourcing สามารถเสริมศักยภาพธุรกิจความงามของคุณได้อย่างมาก

 

สนับสนุนโดย    เครื่องช่วยฟังแบบชาร์จ

เปิดเคล็ดลับลดน้ำหนักอย่างไรให้ถูกวิธี

การลดน้ำหนักอย่างถูกวิธีสมัยปัจจุบันนี้สามารถทำได้หลากหลายวิธีที่แตกต่างกันออกไป เพราะคนส่วนใหญ่ในสมัยนี้มักที่จะลดน้ำหนักกันผิดวิธี จนทำให้ร่างกายนั้นได้รับผลกระทบต่าง ๆ ได้ง่าย รวมไปจนถึงทำให้การลดน้ำหนักนั้นไม่มีประสิทธิภาพได้

ซึ่งแน่นอนว่า การลดน้ำหนักเป็นหนึ่งวิธีการสร้างรูปร่างที่ดีให้ตนเอง และเรียกได้ว่าเป็นการสร้างความมั่นใจและบุคลิกภาพให้ตนเองได้ ขอบอกเลยว่า หากเราลดน้ำหนักอย่างถูกวิธีและเหมาะสม

นอกจากทำให้การลดน้ำหนักของเราเห็นผลแล้ว ยังดีต่อร่างกายของเราอีกด้วย ฉะนั้น หากพูดถึงเรื่องของการลดน้ำหนัก สมัยนี้มีหลากหลายวิธีมาก ๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งการเลือกรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การลดแป้ง การทานโปรตีน

ซึ่งแต่ละวิธีนั้นก็จะมีประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไป แต่ถึงอย่างไรก็ตาม วิธีดังกล่าวอาจจะเป็นวิธีที่หลายคนมักที่จะเข้าใจผิดว่าสามารถลดน้ำหนักของเราได้เร็ว เพราะพฤติกรรมบางประเภทที่เราทำบ่อย ๆ นั้นก็อาจไม่ได้ช่วยลดน้ำหนักเสมอไปได้

ดังนั้น สำหรับใครที่ต้องการลดน้ำหนัก และอยากที่จะทำให้ถูกวิธี เพื่อเป็นการสร้างสุขภาพที่ดี วันนี้เราก็จะมาแนะนำเคล็ดลับง่าย ๆ ในการลดน้ำหนักอย่างไรให้ถูกวิธีไปดูกันเลย 

การทานผักผลไม้ แน่นอนว่าวิธีนี้เป็นวิธีกี่ลดน้ำหนักที่ดีมาก ๆ

เพราะผักหรือผลไม้ส่วนใหญ่แล้วจะอุดมไปด้วยสารอาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของเราเยอะมาก ซึ่ง  ฮอยอาน่า    ก็จะมีส่วนช่วยในการสร้างพลังงานหรือการเผาผลาญให้ร่างกายได้ ยิ่งถ้าเราทานเป็นประจำ ก็จะยิ่งช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญไขมันอีกด้วย 

การทานอาหารที่มีไฟเบอร์สูง

เนื่องจากอาหารที่อุดมไปด้วยไฟเบอร์สูงนั้น จะดีต่อระบบขับถ่ายของเราเป็นอย่างมาก หากเราหมั่นรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม และพอดีต่อความต้องการของร่างกาย นอกจากอาหารเหล่านี้จะช่วยให้เราอิ่มท้องได้นานแล้ว ยังช่วยคุมความหิว และทำให้เราไม่รู้สึกหิวในระหว่างสันได้อีกด้วย หากใครที่ต้องการลดน้ำหนักต้องไม่พลาดอย่างเด็ดขาด 

การทานข้าวกล้อง รู้หรือไม่ว่า ธัญพืชชนิดต่าง ๆ

รวมไปถึงข้าวกล้อง หรือขนมปังที่ทำมาจากธัญพืช จะสามารถให้คาร์โบไฮเดรตแก่ร่างกายของเราเยอะมาก ซึ่งก็จะมีส่วนช่วยทำให้ร่างกายของเราเกิดการดูดขึ้นสารอาหารได้ดีมากขึ้น ยิ่งถ้าเราททานเป็นประจำก็จะสามารถช่วยรักษาน้ำหนักของเราได้ จึงเป็นหนึ่งในอาหารที่เหมาะสมสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักนั่นเอง

มื้อดึกที่ควรกินสำหรับคนรักสุขภาพ

มื้อดึก เป็นมื้ออาหารที่หลาย ๆ คนชอบทานกันเป็นอย่างมาก เพราะบางคนจำเปนที่จะต้องทำงานจนดึก และอาจจะรู้สึกหิว จึงจำเป็นที่จะต้องทานมื้อดึกอยู่เป็นประจำ ซึ่งรู้หรือไม่ว่า สำหรับบางคนมื้อดึกเป็นมื้อที่สามารถทำให้น้ำหนักของเราเพิ่มมากขึ้นได้ จึงทำให้บางคนนั้นเลี่ยงที่จะไม่ทานมื้อดึก

แต่ในขณะเดียวกับสำหรับบางคนก็จะเป็นที่จะต้องทานมื้อดึกเพื่อเป็นการเพิ่มพลังงานให้แก่ร่างกาย แต่รู้หรือไม่ว่าในสมัยปัจจุบันนี้

การรับประทานอาหารเป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพร่างกายของเราเป็นอย่างมาก แต่ทั้งนี้เราก็ควรที่จะดูให้ดีว่า อาหารที่เราทานเข้าไปนั้นเพียงพอต่อความต้องการ หรือมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราหรือไม่ เพื่อไม่เป็นการทำร้ายร่างกายของตนเองทางอ้อม

อย่างไรก็ตาม สำหรับคนที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง แต่จำเป็นที่จะต้องทานมื้อดึก ก็ไม่ต้องเป็นกังวลไป เพราะวันนี้  hoiana เวียดนาม    เราจะมาแนะนำอาหารมื้อดึกที่เหล่าคนรักสุขภาพไม่ควรพลาด เพื่อเพิ่มพลังให้แก่ร่างกาย แถมยังไม่ทำร้ายสุขภาพ และไม่ทำให้อ้วนได้อีกด้วย จะมีอาหารประเภทไหนบ้าง ไปดูกันเลย 

1.น้ำผลไม้คั้นสด

ขึ้นชื่อว่าน้ำผลไม้ แน่นอนว่าย่อมมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของเราได้อย่างแน่นอน หากใครที่จำเป็นจะต้องทำงานจนดึก และอาจจะรู้สึกหิว แต่ก็ไม่อยากที่จะทำร้ายสุขภาพร่างกายของตนเอง การดื่มน้ำผลไม้คั้นสด ถือเป็นมื้อดึกที่ตอบโจทย์มาก ๆ

เพราะนอกจากจะเติมความสดชื่นให้ร่างกายแล้ว ยังดีต่อสุขภาพร่างกาย เติมวิตามินให้ร่างกาย ช่วยบำรุงระบบประสาทและสมองได้ ซึ่งสำหรับใครที่รักสุขภาพก็ไม่ต้องกังวล เพราะไม่ทำให้อ้วนอย่างแน่นอน 

2.อาหารที่ช่วยบำรุงสมอง

ไม่ว่าจะเป็นทั้ง ถั่วเหลือง เต้าหู้ ปลา หรือแม้แต่ธัญพืชต่าง ๆ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นมื้อดึกที่ดีต่อร่างกาย ไม่ทำให้อ้วนได้ง่าย หากใครที่เป็นสายรักสุขภาพ แต่อต้องทานมื้อดึกเป็นประจำ การที่เราเลือกทานอาหารเหล่านี้เป็นประจำ ขอบอกเลยว่า จะยิ่งดีต่อร่างกายของเราอย่างแน่นอน แถมยังเป็นอาหารที่เหมาะสมสำหรับคนนอนดึกอีกด้วย 

3.ผักหรือผลไม้สด

 ฝรั่ง ส้มโอ แอปเปิล รวมไปถึงผักที่ดีต่อร่างกาย ซึ่งอาหารต่าง ๆ เหล่านี้จะไม่เพียงแต่เติมวิตามินให้แก่ร่างกาย แต่ยังสามารถเพิ่มความสดชื่น ช่วยแก้อาการท้องผูก ไม่ทำให้เรารู้สึกหนักท้อง หรือเป็นการขัดขวางการทำงานของระบบขับถ่ายมากจนเกินไป รับรองได้เลยว่าหากเราทานเป็นประจำจะยิ่งดีต่อสุขภาพร่างกายของเรา 

ขั้นตอนทำความสะอาดแรกหลังน้ำท่วม คือ พื้นบ้าน

ถึงเวลาลงมือปฏิบัติ จัดการบ้านของเราหลังภาวะวิกฤตอุทกภัยน้ำท่วมเป็นเวลานาน เมื่อน้ำลดแล้ว ยิ่งปวดหัวไปกว่าเดิมเพราะต้องจัดการบ้านที่ถูกแช่ในน้ำเป็นเวลานาน ภายหลังตรวจเช็กทุก ๆ อย่าง จนถึงมั่นใจแล้ว ก็มาถึงกระบวนการทำความสะอาดขนานใหญ่ โดยเริ่มตามดำเนินการจัดการดังต่อไปนี้

1.เริ่มด้วยการลำเลียงข้าวของต่าง ๆ ในบ้านออกมาให้ได้มากที่สุด เพื่อสบายสำหรับการจัดแจงกับโคลนตมที่มากับน้ำ แนะนำให้ตักดินโคลนที่อยู่ตามพื้นบ้านให้ได้มากที่สุด ต่อจากนั้นก็เลยใช้เครื่องฉีดน้ำกำลังแรงสูง หรือสายยางฉีดน้ำ เพื่อล้างโคลนออกมาจากผิว

เครื่องใช้ไม้สอยอย่างหนึ่งที่จะสามารถช่วยเบาแรงได้มากเป็น ไม้เฮือนน้ำ ถ้าหากว่าไม่มีรวมทั้งพื้นที่ไม่ใหญ่มากนัก สามารถใช้ผ้าอะไรก็ได้ลากเอาออกมาน้ำได้ โดยทั้งนี้ควรจะโฟกัสการกำจัดดินโคลนออกไปให้หมด

2.เรื่องของพื้น ถ้าหากพื้นผิวบ้านของท่านมีการใช้สิ่งของต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ไวนิล พรมน้ำมัน ไม้ปาร์เก้ อื่น ๆ อีกมากมาย มีความสำคัญที่จะจำต้องรื้อถอนอุปกรณ์ปูพื้นพวกนั้นออก เพื่อพื้นข้างล่างแห้ง

ซึ่งกว่าจะแห้งสนิทบางทีอาจใช้ช่วงเวลานานพอควร วิธีการทำความสะอาดพื้นทุกหมวดหมู่ จะต้องพินิจพิเคราะห์มองตามสมควรของพื้น โดยธรรมดา ๆ สามารถใช้น้ำผสมคลอรีนในอัตราส่วน 1 มล. ต่อน้ำ 1,000 มล. ฉีดพ่นให้ทั่วรอบ ๆ ก่อนแล้ว จากน้ำนำน้ำยาล้างจาน มาถูทับพื้น ถูให้ทั่วรอบ ๆ แล้วล้างออกด้วยน้ำร้อนเดือด ๆ

หรือใช้สินค้าน้ำยาเคมีชำระล้างซึ่งสามารถฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ ซึ่งจำเป็นต้องอ่านฉลากวิธีการใช้อย่างรอบคอบแล้วก็กระทำตามอย่างเคร่งครัด ถ้าเกิดเป็นได้ควรจะใช้สินค้าทำลายเชื้อขจัดกลิ่นที่เป็นสารชีวภาพโปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมี ซึ่งมีคุณภาพสำหรับการกำจัดเชื้อ ดับกลิ่น ขจัดคราบไขมันได้

3.จุดเด่นกว่าสินค้าอื่น ๆ เป็น สารชีวภาพโปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมีนั้นจะยังคงมีคุณภาพสำหรับการฆ่าเชื้อโรคที่จะเกิดขึ้นใหม่จากความชุ่มชื้นถัดไปได้อีกนานราว ๆ 3-6 เดือน เท่าที่พื้นยังมีความชุ่มชื้นอยู่ และก็ที่สำคัญสารชีวภาพโปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมีนั้นปลอดภัยต่อมนุษย์และก็สภาพแวดล้อม

สำหรับพื้นที่ปูพรม ถ้าเกิดพื้นที่ปูพรมเมื่อชุ่มไปด้วยน้ำเป็นเวลานาน น่าจะกำจัดทิ้งไป เพื่อให้มีความปลอดภัยของสุขภาพ เพราะเหตุว่าพรมเป็นแหล่งเพาะเชื้อราอย่างยอดเยี่ยม กระบวนการทำความสะอาดพรมด้วยตัวเองเกิดเรื่องยาก

จำเป็นต้องใช้มือโปรที่ไว้ใจได้ว่าจะใช้น้ำยาซักโดยเฉพาะที่ฆ่าเชื้อโรคดับกลิ่น และก็ใช้วัสดุซักพรมจำพวกพิเศษ ซึ่งสามารถชำระล้างได้ลึกล้ำ แม้กระนั้นรายจ่ายสำหรับเพื่อการชำระล้างออกจะสูง ควรจะพิเคราะห์ให้ดี

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย    เครื่องช่วยฟัง

โรคฮิตที่ต้องระวังช่วงหน้าร้อน

เนื่องจากสภาพอากาศบ้านเรานั้น เกิดการแปรปรวนบ่อยมาก ๆ ยิ่งถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนก็จะร้อนมาก ๆ จนทำให้หลาย ๆ คนมีความกังวลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตกันเป็นอย่างมาก

โรคฮิตที่ต้องระวังช่วงหน้าร้อน เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่ฤดูร้อน ร่างกายของเราก็จะก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสี่ยงต่อการเป็นโรคฮิตช่วงหน้าร้อน เพราะเป็นช่วงที่เราจะต้องใช้ชีวิตกันด้วยความระมัดระวัง ซึ่งหากเราปล่อยให้อุณหภูมิภายในร่างกายของเราพุ่งสูงขึ้น

แน่นอนว่าโรคร้ายหน้าร้อนกำลังมาเยือน ฉะนั้น  ฮอยอาน่า    การที่เราให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองในช่วงหน้าร้อน จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่เราไม่ควรมอข้าม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาอุณหภูมิภายในร่างกายให้ปกติแ ละคงที่อยู่เสมอ เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคร้าย รวมไปถึงการเลือกรับประทานอาหารก็ควรที่จะเลือกทานอาหารที่สะอาดนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม สำหรับใครที่ต้องออกไปใช้ชีวิตในช่วงหน้าร้อน และกังวลว่าร่างกายจะได้รับความเสี่ยงต่อการเป็นโรคฮิตหน้าร้อน วันนี้เราจะพาทุกคนไปดูกันว่า โรคฮิตที่หลายคนกลัวนั้นจะมีโรคไหนบ้างที่เราต้องระวัง ไปดูกันเลย 

  • โรคอาหารเป็นพิษ

แน่นอนว่า โรคนี้เป็นโรคที่พบเจอได้บ่อยมาก ๆ ในช่วงหน้าร้อน เพราะเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด หรืออาหารที่ปนเปื้อน จนทำให้เรามีอาการท้องเสีย อาเจียน คลื่นไส้ และปวดท้องนั่นเอง ซึ่งอาหารเหล่านี้มักที่จะมีอาการที่รุนแรงมาก ๆ

จนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต ฉะนั้น หากใครที่ไม่อยากเสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้ ในช่วงหน้าร้อนก็ควรที่จะเลือกทานอาหารที่ปรุงสุก สด ใหม่ เพื่อป้องกันอาการปนเปื้อนกับเชื้อโรคนั่นเอง  

  • โรคพิษสุนัขบ้า

ส่วนใหญ่แล้วโรคนี้จะเกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยง และน้อยมาก ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับคน เพราะโรคนี้เป็นโรคที่เกิดขึ้นได้จากการที่เราไปสัมผัสเข้ากับน้ำลายของสัตว์ หรือโดนสัตว์กัด จนทำให้ร่างกายของเราเกิดแผลได้ ซึ่งรู้หรือไม่ว่าการที่เราปล่อยให้แผลที่โดนสัตวกัดไว้ โดยไม่ทำการรักษา หรือล้างแผลให้สะอาด อาจจะทำให้แผลมีอาการที่รุนแรงมากขึ้น จนอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ 

  • โรคอุจจาระร่วง

เป็นอีกหนึ่งโรคที่เกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนและไม่สะอาด จนทำให้ร่างกายของเรามีเชื้อโรคในปริมาณที่มาก และก่อให้เกิดอาการท้องร่วง ถ่ายเหลว หรือเป็นมูกเลือด ซึ่งอาการเหล่านี้ก็อาจจะมาแบบเป็น ๆ หาย ๆ ทางที่ดีเราไม่ควรที่จะปล่อยไว้ แต่ควรที่จะเข้ารับการรักษา หรือควรที่จะเลือกรับประทานอาหารที่สะอาด ทานอาหารที่ผ่านการปรุงสุกมาแล้ว เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคฮิตในช่วงหน้าร้อนนั่นเอง 

นอนอย่างไร เรียกว่าเป็นการนอนที่ดี

LAS COSAS DE FLORENCE: MADRUGAR

การนอนที่ดีมีหลายปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของการนอน นอกจากการให้ร่างกายได้พักผ่อนเพียงพอ ยังมีปัจจัยทางจิตวิญญาณที่มีผลมากต่อการนอนที่ดีด้วย นี่คือบางข้อเสนอแนะที่อาจช่วยให้คุณมีการนอนที่ดี

1.ตรงเวลา:พยายามนอนและตื่นขึ้นในเวลาเดียวกันทุกวัน, แม้ว่าในวันหยุดก็ควรพยายามรักษาเวลาการนอนเย็นเดียวกัน

2.สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม:ทำให้ห้องนอนมีแสงที่พอดี และเงียบสงบ. ใช้ผ้าม่านหรือหูหมอนที่ทำจากวัสดุที่สบายตาควรรักษาอุณหภูมิห้องนอนให้เย็นสบาย

3.หลีกเลี่ยงสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการนอน:หลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟหรือน้ำชาที่มีคาเฟอีนก่อนเข้านอน ลดการใช้หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือก่อนนอน

4.ออกกำลังกาย:การออกกำลังกายสามารถช่วยปรับสมดุลระหว่างการนอนและการตื่น แต่ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในช่วง 2-3 ชั่วโมงก่อนนอน

5.รักษาการนอนตื่น:พยายามให้ร่างกายเริ่มมีสัญชาตญาณว่ามันถึงเวลานอนโดยการรักษาการทำกิจกรรมที่เงียบสงบในช่วง 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมงก่อนนอน.

6.การจัดการกับสตรีสมอง:ถ้าคุณมีการคิดมากที่นอนไม่หลับ ลองเขียนหรือทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายใจในช่วงเวลาก่อนนอน

การที่ดีมีผลให้ร่างกายและจิตใจแข็งแรง สามารถทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและพร้อมที่จะเผชิญกับวันใหม่ได้ดีขึ้น

 

ประโยชน์ของการนอน

การนอนมีประโยชน์มากมายต่อร่างกายและสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจ นี่คือบางประโยชน์ที่มีจากการนอนที่เพียงพอและมีคุณภาพ

1.ฟื้นบาทร่างกาย:การนอนเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายได้พักผ่อนและฟื้นบาทตัวเองจากการใช้พลังงานตลอดวัน

2.เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน:การนอนที่เพียงพอช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

3.ปรับปรุงสมรรถภาพทางสมอง:การนอนมีผลในการปรับปรุงความจำและสมรรถภาพทางสมอง

4.ควบคุมน้ำหนัก:การขาดนอนอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการควบคุมน้ำหนัก, ทำให้มีความเสี่ยงต่อโรคอ้วน

5.ป้องกันโรค:การนอนที่เพียงพอมีความสำคัญในการป้องกันโรคต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจ, เบาหวาน, และภูมิคุ้มกันต่ำ

6.ลดความเครียดและภาวะวิตกกังวล:การนอนเพียงพอช่วยลดระดับความเครียดและภาวะวิตกกังวล

7.ส่งเสริมสุขภาพจิต:การนอนที่เพียงพอมีผลดีต่อสุขภาพจิต ช่วยให้ความรู้สึกผ่อนคลายและมีพลังงานมากขึ้น

8.ช่วยปรับปรุงสมดุลฮอร์โมน:การนอนที่ดีมีผลในการควบคุมระดับฮอร์โมนที่สำคัญ เช่น ฮอร์โมนการเจริญเติบโตและฮอร์โมนที่ควบคุมความหิว

9.ลดความเมื่อยล้าและเจ็บปวด:การนอนมีบทบาทในการลดความเมื่อยล้าและเจ็บปวดในต่าง ๆ ของร่างกาย

 

 

สนับสนุนโดย    เครื่องช่วยฟังเล็กจิ๋ว

เคล็ดลับวิธีแก้กรรม ทำแล้วถูกหวย 

สำหรับในบทความนี้ เหมาะอย่างนี้สำหรับคนที่กำลังหาวิธีที่จะทำให้ตัวเองถูกหวย เพราะในบทความนี้นั้นจะมาแนะนำการแก้กรรม ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่สำคัญที่ทำให้เราซื้อหวยแล้วไม่เคยถูก ทั้งที่ไปเสาะหาเลขเด็ดมาทุกหนทุกแห่งแล้วก็ตาม

โดยวิธีการแก้กรรมนี้ทำได้ง่ายๆ และไม่ยุ่งยากอะไร ทำแล้วจะส่งผลดีต่อคนที่ทำ ไม่ใช่เพียงแค่จะถูกหวยเท่านั้น

แต่จะยังส่งผลให้คนที่ทำวิธีการนี้มีเงินทองไหลมาไม่ขาดสาย ทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้อีกด้วย 

สำหรับขั้นตอนของการแก้กรรม เพื่อให้ถูกหวยนั้น ขั้นตอนแรก เราต้องทำการขอขมากรรมก่อน ซึ่งเราต้องเตรียมสิ่งของต่อไปนี้แล้ว นำไปทำพิธีที่วัด สิ่งของที่ต้องจัดเตรียมก็คือ ธูป เทียน และดอกไม้ ซึ่งเทียนนั้นให้ใช้เทียนขนาดเล็กและต้องใช้แค่สีขาวเท่านั้น ส่วนดอกไม้นั้น

ใช้ดอกอะไรก็ได้ แต่ถ้าจะให้ดีใช้ดอกบัวหรือดอกกล้วยไม้จะดีที่สุด ซึ่งสิ่งของที่ต้องเตรียมทั้งสามอย่างนี้ ไม่ว่าจะเป็น ธูป เทียน หรือดอกไม้จะต้องเตรียมมาอย่างละห้าคู่เท่ากัน และยังต้องเตรียมเงินจำนวน 5 บาทโดยจะต้องเป็นเหรียญบาทเท่านั้นอีกด้วย

เมื่อทำการเตรียมของครบแล้ว ให้นำของที่เตรียมไปที่วัด โดยให้ถวายของที่เตรียมไว้ที่หน้าพระประธาน

ซึ่งพระประธานของวัดนั้นจะอยู่ในโบถส์ ดังนั้นการทำพิธีนี้ควรเลือกวัดที่มีการอนุญาติให้เข้าไปไหว้พระประธานได้ โดยสามารถทำพิธีในเวลากลางวันได้ ซึ่งจะต้องมีการกล่าวบทสวด จะเป็นการตั้งจิตอธิฐาน ขอขมากรรม ขอถอนคำสาปแช่ง เผื่อว่าเราถูกสาปแช่งโดยที่เราไม่รู้ตัว ให้กล่าวอันเชิญพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระรัตนตรัย รวมถึงเทพยาดาทั้งหลาย

ให้มาช่วยถอนคำสาปแช่งและขอขมากรรมในครั้งนี้ นอกจากนี้อย่าลืมกล่าวขอขมากรรมกับเจ้ากรรมนายเวร ด้วย เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ให้นำสิ่งของทั้งหมดวางไว้ที่เดิมไม่ต้องนำกลับมาบ้านด้วย

ภายหลังจากการทำพิธีเหล่านี้เสร็จแล้วเรายังต้องหมั่นปฏิบัติดีประพฤติตัวอยู่ในศีล 5 และที่สำคัญต้องมันสวดมนต์ภาวนาทุกวันโดยเราสามารถสวดมนต์เป็นประจำตามบทสวดที่หาได้จากทางอินเตอร์เน็ตซึ่งมันจะส่งผลดีต่อเราเป็นอย่างมากทั้งเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและยังทำให้เรามีสมาธิสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

ถ้าหากเราหมั่นทำความดีเป็นประจำรับรองได้เลยว่าจะต้องถูกหวยอย่างแน่นอนนี่คือวิธีการหรือเคล็ดลับการแก้กรรมที่หากทำแล้วคุณจะต้องร่ำรวยเงินทองจากการเสี่ยงโชคและจากการซื้อหวยและลอตเตอรี่ 

 

สนับสนุนโดย   theocean-trip.com

แนะนำ 3 อาหารที่ควรทานเมื่อท้องเสีย

เคยสงสัยกันหรือไม่ว่า ทำไมเวลาที่เราทานอะไรเข้าไปแล้ว มักจะทำให้เรามีอาการท้องเสียอยู่บ่อย ๆ ซึ่งาการเหล่านี้ก็อาจเกิดขึ้นได้หลากหลายสาเหตุที่แตกต่างกันออกไป

ไม่ว่าจะเป็นทั้งการทานอาหารที่ไม่สะอาด การทานอาหารที่ไม่เหมาะสม รวมไปถึงการทานอาหารที่อุดมไปด้วยสารที่อาจก่อให้เกิดอาการท้องเสีย ซึ่งก็จะเกิดขึ้นอย่างแตกต่างกันออกไป และอาการท้องเสียสำหรับบางคนอาจจะเป็นเพียงระยะสั้น ๆ เท่านั้น จนทำให้มองว่าไม่ได้เป็นอาการที่รุนแรงมานัก

แต่สำหรับบางคนนั้น เมื่อไหร่ก็ตามที่มีอาการท้องเสีย อาจจะเป็นในระยะยาว จนอาจส่งผลกระทบต่อร่างกาย หรือเสี่ยงต่ออาการท้องเสียเรื้อรังขั้นรุนแรงได้

ฉะนั้น การที่เราให้ความสำคัญกับการเลือกรับประทานอาหาร และการดูแลสุขภาพร่างกายเป็นอย่างดี เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามอย่างเด็ดขาด ยิ่งถ้าใครที่ท้องเสียง่าย ยิ่งต้องให้ความสำคัญ เพื่อช่วยบรรเทาอาการท้องเสีย การทานอาหารที่สุก สด สะอาด ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่เราไม่ควรมองข้าม

อย่างไรด็ตาม สำหรับใครที่มักมีอาการท้องเสียบ่อย ๆ วันนี้  เครื่องช่วยฟังเล็กจิ๋ว   เราก็จะมาแนะนำวิธีแก้ หรือบรรเทาอาการท้องเสีย ด้วยการเลือกทานอาหารเหล่านี้เป็นประจำ รับรองได้เลยว่าจะยิ่งดีต่อร่างกายของเราอย่างแน่นอน จะมีอาหารประเภทไหนบ้าง ไปดูกันเลย

 

  • ขนมปังสีขาว

หลายคนอาจจะไม่รู้ว่า ขนมปังสีขาว เป็นหนึ่งในตัวช่วยที่ดี ที่สามารถช่วยบรรเทาอาการท้องเสียได้เป็นอย่างดี แถมยังเหมาะสำหรับคนที่มีอาการท้องเสียบ่อย ๆ อีกด้วย เพราะขนมปังล้วนทำมาจากแป้ง หากใครที่มีอาการท้องเสียเรื้อรัง หรือมีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้ ก็ควรที่จะเลือกทานเป็นประจำ เพราะจะสามารถทำให้อาการท้องเสียนั้นดียิ่งขึ้น 

  • กล้วย

อย่างที่เราทราบกันดีว่า กล้วย อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราเยอะมาก ๆ โดยเฉพาะโพแทสเซียม ซึ่งสามารถช่วยบรรเทาอาการท้องเสียได้ดีมาก ๆ ทำให้อาการท้องเสียที่รุนแรงนั้น บรรเทาลงได้ ซึ่งหากใครที่มีอาการท้องเสียอยู่บ่อย ๆ แนะนำให้เลือกทานกล้วยน้ำว้า เพราะมีแระโยชน์ต่อร่างกาย ทั้งยังเหมาะสมสำหรับสาว ๆ ที่อยู่ในช่วงของการลดน้ำหนัก และควบคุมอาหารอีกด้วย 

  • แกงจืดเต้าหู้

เป็นหนึ่งในอาหารที่สามารถหาทานกันได้ง่ายมาก ๆ เพราะเมนูนี้เป็นเมนูโปรดของใครหลาย ๆ คนเลยก็ว่า ทั้งยังสามารถทำทานได้เองที่บ้าน ซึ่งรู้หรือไม่ว่า อกงจืดเต้าหู้ เป็นหนึ่งในตัวช่วยที่สามารถช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารได้ดีมาก ๆ จึงเป็นเมนูที่เหมาะสำหรับคนที่มีอาการท้องเสียบ่อย ๆ เนื่องจากเมนูนี้เป็นอาหารอ่อน ๆ จึงสามารถช่วยบรรเทาอาการท้องเสียของเราให้บรรเทาลงได้นั่นเอง