หูน้ำหนวกเป็นเรื่องของหูชั้นกลางอักเสบ


หูชั้นกลางนั้นมีส่วนที่ต่อเข้าไปในส่วนของหลังโพรงจมูกของเราผ่านทางท่อระบายอากา
ศ ท่อนี้ทำหน้าที่ระบายลม ระบายน้ำภายในหูชั้นกลางเข้าสู่หลังโพรงจมูก และสามารถชั
กนำให้เกิดการติดเชื้อภายในโพรงจมูกวิ่งเข้าสู่หูชั้นกลางได้
ในเด็กจะพบได้บ่อยเนื่องจากว่าท่อระบายอากาศในส่วนนี้อาจจะยังสั้นและการวางแนวยั
งสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อเข้าสู่หูชั้นกลางได้
เมื่อเป็นหวัดก็จะมีเรื่องของการติดเชื้อเข้าสู่หูชั้นกลางและทำให้หูชั้นกลางอักเสบ แก้วหูแ
ดง เด็กจะปวด อาจจะเกิดขึ้นหลังจากเป็นหวัดแล้ว 1 สัปดาห์ก็ได้แม้ว่าตัวหวัดนั้นจะหาย
แล้วก็ตาม
กิจกรรมอื่น ๆ
ที่จะทำให้เกิดเรื่องของหูชั้นกลางอักเสบมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนแป
ลงแรงดันภายในหูชั้นกลาง อย่างเช่นในกรณีที่ขึ้นเครื่องบิน
เวลาที่เราเป็นหวัดแล้วขึ้นเครื่องบินก็จะทำให้เกิดหูชั้นกลางอักเสบจากการเปลี่ยนแปลงแ
รงดันได้
หรือในกรณีที่เราดำน้ำลึกแล้วเราไม่สามารถเคลียหูได้ทำให้เกิดหูชั้นกลางอักเสบ
มีเลือดออก แก้วหูทะลุ
ประเด็นแรกในหูน้ำหนวกจะแบ่งเป็นภาวะเฉียบพลันและภาวะเรื้อรัง
ภาวะเฉียบพลันนั้นมักจะมีอาการปวดค่อนข้างมาก
พอเราตรวจร่างกายจะพบว่าแก้วหูแดงบวม อาจจะเห็นหนองอยู่ภายในหูชั้นกลางได้
ก็จะพบได้จากหลังการเป็นหวัด แต่ในกรณีของหูชั้นกลางอักเสบแบบเรื้อรังนั้น
อาจจะมีเรื่องของแก้วหูทะลุมานานแล้ว
ในที่นี้อาจจะไม่มีเรื่องของการปวดแต่จะน้ำไหลออกมาจากหู เป็นหนอง อาจจะมีกลิ่น
ก็จะสามารถบอกได้ว่าเป็นหูชั้นกลางอักเสบหรือไม่
การรักษาหูชั้นกลางอักเสบแบบเฉียบพลันนั้นเราเน้นเรื่องของการรักษาหวัด
แล้วก็รักษาตามอาการ

ในบางกรณีถ้าอาการค่อนข้างมากก็จะใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาเพื่อลดการอักเสบในหูชั้
นกลางได้

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  เครื่องช่วยฟัง