หูน้ำหนวกเป็นเรื่องของหูชั้นกลางอักเสบ


หูชั้นกลางนั้นมีส่วนที่ต่อเข้าไปในส่วนของหลังโพรงจมูกของเราผ่านทางท่อระบายอากา
ศ ท่อนี้ทำหน้าที่ระบายลม ระบายน้ำภายในหูชั้นกลางเข้าสู่หลังโพรงจมูก และสามารถชั
กนำให้เกิดการติดเชื้อภายในโพรงจมูกวิ่งเข้าสู่หูชั้นกลางได้
ในเด็กจะพบได้บ่อยเนื่องจากว่าท่อระบายอากาศในส่วนนี้อาจจะยังสั้นและการวางแนวยั
งสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อเข้าสู่หูชั้นกลางได้
เมื่อเป็นหวัดก็จะมีเรื่องของการติดเชื้อเข้าสู่หูชั้นกลางและทำให้หูชั้นกลางอักเสบ แก้วหูแ
ดง เด็กจะปวด อาจจะเกิดขึ้นหลังจากเป็นหวัดแล้ว 1 สัปดาห์ก็ได้แม้ว่าตัวหวัดนั้นจะหาย
แล้วก็ตาม
กิจกรรมอื่น ๆ
ที่จะทำให้เกิดเรื่องของหูชั้นกลางอักเสบมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนแป
ลงแรงดันภายในหูชั้นกลาง อย่างเช่นในกรณีที่ขึ้นเครื่องบิน
เวลาที่เราเป็นหวัดแล้วขึ้นเครื่องบินก็จะทำให้เกิดหูชั้นกลางอักเสบจากการเปลี่ยนแปลงแ
รงดันได้
หรือในกรณีที่เราดำน้ำลึกแล้วเราไม่สามารถเคลียหูได้ทำให้เกิดหูชั้นกลางอักเสบ
มีเลือดออก แก้วหูทะลุ
ประเด็นแรกในหูน้ำหนวกจะแบ่งเป็นภาวะเฉียบพลันและภาวะเรื้อรัง
ภาวะเฉียบพลันนั้นมักจะมีอาการปวดค่อนข้างมาก
พอเราตรวจร่างกายจะพบว่าแก้วหูแดงบวม อาจจะเห็นหนองอยู่ภายในหูชั้นกลางได้
ก็จะพบได้จากหลังการเป็นหวัด แต่ในกรณีของหูชั้นกลางอักเสบแบบเรื้อรังนั้น
อาจจะมีเรื่องของแก้วหูทะลุมานานแล้ว
ในที่นี้อาจจะไม่มีเรื่องของการปวดแต่จะน้ำไหลออกมาจากหู เป็นหนอง อาจจะมีกลิ่น
ก็จะสามารถบอกได้ว่าเป็นหูชั้นกลางอักเสบหรือไม่
การรักษาหูชั้นกลางอักเสบแบบเฉียบพลันนั้นเราเน้นเรื่องของการรักษาหวัด
แล้วก็รักษาตามอาการ

ในบางกรณีถ้าอาการค่อนข้างมากก็จะใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาเพื่อลดการอักเสบในหูชั้
นกลางได้

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  เครื่องช่วยฟัง

 โรคเยื้อหุ้มสมองอักเสบสาเหตุของการหูหนวก

สำหรับโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบนั้นเกิดมาจากการติดเชื้อ ซึ่งเชื้อโรคที่พบอาจจะจากเชื้อไวรัส หรือเชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อราก็ได้

เมื่อร่างการได้รับเชื้อเหลานี้เข้าไปแล้วจะส่งผลให้มีอาการอื่นๆเพิ่ม เช่น ปวดหัว มีไข้ และจะมีอาการอื่นๆตามมาอีกมากมาย ซึงโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบนี้นับว่าเป็นโรคที่อันตรายเป็นอย่างมาก หากไม่รีบรักษาหรือรักษาแบบไม่ถูกวิธี อาจจะทำให้ตาย หรือทำให้พิการได้ สำหรับโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบนี้ เป็นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย และเป็นได้ทั้งเด็กที่เพิ่มเกิดจนถึงคนแก่

          อย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบนั้น เกิดมาจากร่างกายของผู้ป่วยติดเชื้อโรคซึ่งจากสถิติผ่านมาเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบก็คือเชื้อไวรัส และที่น้อยที่สุดคือเชื้อรา ส่วนเชื้อแบคทีเรียจะมีผู้ที่เชื้อมากเป็นอันดับสอง

โดยเชื้อโรคเหล่านี้จะผ่านเข้ามาทางกระแสเลือดส่งตรงไปยังเยื่อหุ้มสมอง แถมยังส่งผลไปยังอวัยวะใกล้เคียงให้มีอาการบวมและอักเสบได้อีกด้วย สำหรับโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบนี้นับเป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่ง สามารถติดกันได้เหมือนกับโรคไข้หวัด การส่งผ่านเชื้อโรคหากันคือ การไอ จาม   การจับถูกน้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วย

            สำหรับโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบนี้มักจะเกิดกับคนที่ภูมิต้านทานโรคต่ำ เช่นเด็กที่มีอายุแรกเกิดจนถึง 5 ปีหรือคนแก่ที่ไม่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และยังมีผู้ที่เจ็บป่วย มีโรคประจำตัวต่างๆก็จะทำให้เป็นโรคนี้ได้ง่ายกว่าคนร่างกายแข็งแรงปกติทั่วไป สำหรับกลุ่มคนที่เสี่ยงจะเป็นโรคนี้อย่างกลุ่มคือ กลุ่มที่ใช้เข็มฉีดยาเสพติด หรือพวกที่อยู่ในชุมชนแออัดเพราะอย่างที่บอกกันติดต่อกันนั้นง่ายมาก สามารถติดได้เหมือนคนเป็นโรคหวัดเลย  ดังนั้นหากในพื้นที่ที่เราอยู่มีคนเป็นโรคนี้ คนอื่นๆก็เสี่ยงที่จะติดโรคนี้ได้เช่นกัน และที่สำคัญผู้ป่วยที่มีปัญหาหูเป็นน้ำหนวก หรือหูอักเสบ หรือกลุ่มพวกที่เป็นโรคไซนัสจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้มาก

สำหรับโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบนี้อาการของโรคจะคล้ายๆกับคนเป็นไข้หวัด คือมีปวดหัว  ไม่ไข้ บางครั้งมีอาการอาเจียน

แต่ที่พบเพิ่มขึ้นมาคือจะมีอาการปวดคอ คอแข็ง ไม่สามารถก้มหัวลงได้ หากมีอาการเหล่านี้ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจและวินิจฉัยด่วน เพราะโรคนี้ถือว่าเป็นอันตรายอย่างมาก เพราะหากเชื้อมีการลามที่อื่น เช่น หู หรือ ตา อาจจะส่งผลให้หูหนวกหรือตาบอดได้ด้วย ซึ่งมีรายงานทางการแพทย์แจ้งว่ามาคนที่หูหนวก อาจจะเคยเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบมาก่อนได้

การได้ยินบกพร่องเสี่ยงต่อการเป็นหูหนวก ซึ่งจะต้องพึ่งพา เครื่องช่วยฟัง หากมีข้อสงสัย