จุลินทรีย์ที่ดื้อยาปฏิชีวนะในลำไส้ทำให้เชื้อ C. difficile แพร่เชื้อได้มากขึ้น

Clostridioides difficile หรือที่มักเรียกกันว่า C. difficile หรือ C. diff เป็นแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคลำไส้อย่างรุนแรง

และอาจเป็นเรื่องยากที่จะศึกษาและรักษาตามชื่อของมัน ผู้ป่วยประมาณ 1 ใน 6 คนที่ติดเชื้อ C. difficile จะติดเชื้อซ้ำภายในสองเดือน กระนั้น นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่เข้าใจว่าเหตุใดการติดเชื้อ C. difficile จึงยากต่อการรักษาในผู้ป่วยบางรายเมื่อเทียบกับคนอื่นๆ

.ลำไส้ของมนุษย์เต็มไปด้วยจุลินทรีย์หลายล้านล้านตัว และจุลินทรีย์เหล่านี้มีอิทธิพลต่อความรุนแรงของเชื้อโรคต่างๆ แต่จนถึงขณะนี้ นักวิทยาศาสตร์ยังไม่มีความเข้าใจว่า C. difficile ร่วมมือกับกลุ่มจุลินทรีย์จำนวนมากในระบบทางเดินอาหารได้อย่างไร

จุลินทรีย์ที่ดื้อยาปฏิชีวนะ ในการศึกษาใหม่ใน Nature นักวิจัยจาก Children’s Hospital of Philadelphia (CHOP) พบว่า Enterococcus ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคฉวยโอกาสที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะ ทำงานร่วมกับ C. difficile ปรับรูปร่างและเพิ่มสภาพแวดล้อมการเผาผลาญในลำไส้เพื่อให้

C. ยากสามารถเจริญเติบโตได้ “เมื่อเราพูดถึงการติดเชื้อแบคทีเรีย เรามักจะนึกถึงเชื้อโรคเท่านั้น แต่ ‘ผู้ที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่’ ในลำไส้อาจมีผลกระทบอย่างมากต่อการติดเชื้อ” ผู้เขียนอาวุโส Joseph P. Zackular, PhD, Investigator and Assistant กล่าว ศาสตราจารย์วิชาพยาธิวิทยาและเวชศาสตร์ในห้องปฏิบัติการที่โรงพยาบาลเด็กแห่งฟิลาเดลเฟีย “การศึกษานี้เผยให้เห็นว่าความบังเอิญของสิ่งมีชีวิตที่ทำให้เกิดโรค 2 ชนิด ได้แก่ Enterococcus และ C. difficile เป็นมากกว่าความบังเอิญ พวกมันใช้ประโยชน์จากกันและกันอย่างแท้จริง การทำความเข้าใจความสัมพันธ์นี้ ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่นำไปสู่ผลลัพธ์ทางคลินิกของ C . การติดเชื้อ difficile เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการต่อสู้กับความท้าทายด้านสาธารณสุขที่เร่งด่วนนี้”

การศึกษาก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อ C. difficile มีเชื้อ Enterococcus ในลำไส้สูงเช่นกัน และเชื้อ Enterococcus ที่ดื้อต่อ vancomycin (VRE) มักจะติดเชื้อร่วมกับผู้ป่วยที่มีเชื้อ C. difficile อย่างไรก็ตาม ผลของ Enterococcus ต่อความไวต่อการติดเชื้อ C. difficile และผลลัพธ์ทางคลินิกยังไม่ได้รับการจัดตั้งขึ้น เพื่อกำหนดความสัมพันธ์เพิ่มเติมระหว่าง Enterococcus และ C. difficile ในระหว่างการติดเชื้อ

นักวิจัยได้วิเคราะห์ตัวอย่างอุจจาระจากผู้ป่วยเด็ก 54 รายที่ติดเชื้อ C. difficile สอดคล้องกับการศึกษาในผู้ใหญ่ นักวิจัยพบว่าอุจจาระของผู้ป่วยเหล่านี้มีเชื้อเอนเทอโรคอคคัสในระดับสูง รวมทั้งมีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างภาระเชื้อเอนเทอโรคอคคัสและเชื้อ C. difficile

หลังจากได้รับการยืนยันว่า enterococci มีมากในลำไส้ของเด็กที่ติดเชื้อ

C. difficile และสิ่งนี้มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาระของ C. difficile นักวิจัยจึงตรวจสอบกลไกการทำงานของเชื้อโรคทั้งสองนี้ การใช้แบบจำลองการทดลองทั้ง ในหลอดทดลอง และ ในร่างกาย พบว่า enterococci เพิ่ม C. difficilevirulence โดยเพิ่มการผลิตสารพิษ จากนั้น ใช้ข้อมูลตั้งแต่ทรานสคริปโตมิกส์ไปจนถึงเมแทบอโลมิกส์

นั่นคือ การศึกษาการถอดเสียง RNA และเมแทบอไลต์ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคเหล่านี้ นักวิจัยพบว่าเอนเทอโรคอคไคร์สร้างสภาพแวดล้อมของลำไส้ ปรับปรุงบ้านที่เชื้อโรค C. difficile เดินเข้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้าง เอื้อให้เชื้อโรคเติบโตได้มากขึ้น พวกเขาพบว่า enterococci ใช้อาร์จินีนซึ่งเป็นกรดอะมิโนเป็นพลังงาน และในกระบวนการทำเช่นนั้น เชื้อโรคจะส่งออกออร์นิทีน ซึ่งเป็นกรดอะมิโนอีกชนิดหนึ่ง

การวิเคราะห์เพิ่มเติมแสดงให้เห็นว่า enterococci ปรับระดับของอาร์จินีนและออร์นิทีนในลำไส้ระหว่างการติดเชื้อ C. difficile และการพร่องของอาร์จินีนมีบทบาทสำคัญในความรุนแรงของ C. difficile ในที่สุด นักวิจัยได้สำรวจว่าการค้นพบของพวกเขาในห้องปฏิบัติการมีความสัมพันธ์กับการค้นพบในผู้ป่วยที่เป็นมนุษย์หรือไม่ จากการวิเคราะห์ไมโครไบโอมของเด็กที่มีการติดเชื้อ C. difficile และโรคลำไส้อักเสบ (IBD) พวกเขาพบว่าเด็กเหล่านี้มีกรดอะมิโนที่สามารถหมักได้ในระดับสูง รวมทั้งออร์นิทีน พวกเขายังสังเกตความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างภาระ C. difficile และ ornithine ซึ่งสนับสนุนบทบาทสำคัญของกรดอะมิโนนี้ในการติดเชื้อ C. difficile

 

สนับสนุนโดย.    เครื่องช่วยฟังแบบชาร์จ